Tuesday, July 10, 2018

Quê Hương Vời Nhớ - thơ Nguyên Lạc

Sương khói chạnh niềm riêng cố xứ
Dõi mắt,  xuân không, lệ đắng lòng! (Nguyên Lạc)


Lam dương hướng ấy chiều đến vội
Thấy những tàn phai mộng cuối trời
Đồng vọng mùa sang lời rất khẽ
Vời nhớ quê hương ngút phương đoài
.
Sao nhớ chi câu thơ ly khách
Chuyện ngàn xưa buồn tiếp đời nay
Sầu ly hương đong đầy mắt khách
Sao chẳng say ly rượu chiều này ?
.
Nhớ lắm cố hương dòng sông Hậu
Tím biếc hoa trôi nước ròng đầy
Thương lắm quê tôi vườn trái ngọt
Sầu riêng môi mật mớm tình nhau
.
Ra đi đã biết rồi không thể…
Mang theo hồn thơ cổ người xưa
Mang theo chút tình quê để nhớ
Chiều nay vời đó tím một màu !
.
Tha phương lưu lạc đầu có bạc
Vẫn mãi trong tôi cố quận nào !
Bạc đầu tình ấy làm sao bạc
Cách chi phai nhạt vị ngọt ngào ?
.
Vẫn mãi trong tôi vườn trái ngọt
Ngàn năm môi mật mớm tình nhau !


Nguyên Lạc