Chân Dung NH 63-70

Nguyễn Hữu Dung, Trần Hưng, Lê Quang Bình, Dương Đăng Huy (đứng), Lê Quý Phi, Hồ Đức Huy

NN Hùng & Dương Đăng Huy
(hình chụp tại Hội Ngộ Đồng Hương & Liên Trường Quảng Trị, Houston, TX, 2/7/2017)
Dương Đăng Huy, Nguyễn Ngọc Hùng, Hoàng Thị Thình, Trần Thị Sáo
(Houston, Texas, 2/7/2017)

  •  
Phạm Đình Cầu, Nguyễn Ngọc Hùng, Phượng (bạn học ở Nguyễn Tri Phương của Câu). Phan Văn Sâm
[San Jose, 10 tháng 7/2017)
Phan Văn Sâm, Phạm Đình Cầu
(hình chụp tại San Jose, 10 tháng 7/2017)

Quyết (phu quân của Chi Lan) và Nguyễn Huế
Chi Lan đứng đằng sau
Lê Quý Phi, Văn Viết Đế
LQ Phi, VV Đế, TP Tý, Phan Văn Trị
Nguyễn Văn Hùng & Võ Mẹo
(Tết Bính Thân, 2016)
NGỒI: Phi, Bình, Sâm, Huy; ĐỨNG: Thế, Tá, Hùng, Dung
(hình chụp cuối năm Ất Mùi tại Sài Gòn)
Nguyễn Văn Hùng & Lê Quý Phi (1/2016)
Võ Mẹo, Võ Đình Trực, Nguyễn Thị Sáng, Nguyễn Ngọc Hùng, Trần Phong Tý, Phan Văn Sâm
(hình chụp tại Sàigòn, 2008)
Nguyễn Ngọc Hùng & Phan Văn Sâm
(tại Công Ty Google, CA - tháng 7/2015)
Gặp lại Nguyễn Quang Tùng (Lương Giang) ở Pháp về chơi
Ngồi: Trần Hưng-Lê Quang Bình-Hồ Đức Huy
Đứng: Nguyễn Quang Toàn-Lê Quý Phi-Nguyễn Quang Tùng-Văn Kế Thế-Trịnh Đình Tá
Saigon, 25/5/2015
Lê Quý Phi, Lương Xây
(hình chụp tại Quảng Trị)
Nguyễn Quang Tùng (Paris)
Nguyễn Lớn, Lê Quý Phi, Trịnh Đình Tá, Hồ Đức Huy, Hồ Sĩ Khoái
(Nghĩa Giao, Bà Rịa/Vũng Tàu)
Nguyễn Văn Bình (Bình Thuận 2012)
Lê Quý Phi và Nguyễn Văn Bình
Bình Thuận, 2012
Ngồi: Lê Quang Bình, Nguyển Đình Huấn (đã mất)
Đứng: Lê Quý Phi, Trần Hưng
(hình chụp năm 2005, chuyến về thăm Huấn tại quê nhà--Vân Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị)
Thất 3 Nguyễn Hoàng (63/64)
Danh sách do NH Lê Quý Phi cung cấp.


Hoàng                BÁ
Lê                       BÂN
Nguyễn Đức      BÌNH
Nguyễn Văn       BÌNH
Văn                    BỤI
Đỗ Khắc            BỬU
 Lê Thiên           CANG
Nguyễn             CẢNH
Lê Đình             CẨN*
Phạm Đình       CẦU
Trần                  DUỆ
Ngô Văn           DUYỆT
Nguyễn Thọ      ĐÀI
Bùi Văn             ĐẨU
Dương Tiến      HOÁ
Đỗ Sĩ                HOÀNG
Vỏ Cao             HIỂN*
Lê                     HỒ
 Nguyển Đình   HUẤN*
Nguyển Công   HUỆ
Nguyển            HÙNG
Dương Đăng   HUY
Phùng              GIÁO*
Nguyển            KHIỄN
Nguyển            LONG
Nguyển            LÔ*
Lê                     LÓC
Đoàn                LỘC
Nguyển            MƯỜI
Lê                    NOI
Nguyển Thanh  NHẬT
Lê Quý             PHI
Lê Văn             PHƯỢNG
Nguyển           QUÝ
Lê Kim             SANH
Nguyển Thái    SƠN
Nguyển Đức    SÁU
Phan Van         SÂM
 Bùi Khắc         SƠN
Đinh Quang     TẠO
Nguyển            TÊ
Nguyển            TIỂU
Nguyển            TOẠI
Lê Thọ             TOÀN*
Cao Hữu          TÌNH
Nguyển Hữu    TUÂN
Đoàn                TÙNG
Lê Thiện           TUYÊN
 Bùi                   THANH
Nguyễn Công   THANH*
 Lê                     THÀNH
Phan                  TRÂM
Nguyển Mạnh   TRÍ*
Nguyển Văn      TRUNG*
Nguyển Văn      VANG
Nguyễn             VỆ
Tràn VIỆT
Trần Quang VINH
Lê Quang VỌNG*
Trần Thanh XUÂN
* bạn nào có đánh dấu là đã mất

Thất 2 - Tứ 2 (1963-1967)
Danh sách này do các NH Võ Mẹo, Văn Viết Đế, và Nguyễn Ngọc Hùng ghi lại theo trí nhớ. Rất mong các bạn cùng lớp bổ sung thêm.


Đặng Khc A
PhanVăn A
Bùi Hữu Bàng
Lê Quang Bình
Võ Thái Bình
Nguyễn Chơn Chiên
Phan Đình Dẫn
Trần Dưỡng
Văn Viết Đế
Đỗ Điện
Nguyễn Chơn Giáo
Nguyễn Hiêu
Nguyễn Duy Hoa
Huỳnh Minh Hùng
Nguyễn Ngọc Hùng
Nguyễn Văn Hùng
Huỳnh Văn Khánh
Lê Thọ Khánh
Trịnh Lăng
Thái Văn Lưu
Lê Văn Nông
Lê Núng
Võ Mẹo
Lê Thanh Năm
Nguyễn Hữu Nguyên
Trần Phiếm
Lê Cảnh Phong
Lê Xuân Quảng
Thái Văn Sinh
Văn Sơn (đã mất)
Nguyễn Đình KiếnTánh
Nguyễn Tạo
Lê Tây
Nguyễn Thái 
Hoàng Văn Thành
Võ Văn Thảo
Nguyễn Trì
Trần Trinh (đã mất)
Lê Quang Tượng
Trần Yên
Lê Quý Phi &Lê Cảnh Phong
(Sóc Trăng, 5/2014)
Lê Cảnh Phong & Nguyễn Văn Hùng
Văn Kế Thế, Lê Quang Bình, Nguyễn Văn Hùng, Lê Cảnh Phong, Hồ Đức Huy, Lê Quý Phi
(hình chụp tại Sóc Trăng, tháng 5/2014)
Thái Thúc Tú và Nguyển Công Huệ
(Cam Lộ)
Hình chụp năm 2008 tháng 7 tại Nam CA
Nguyễn Thị Cam, Tô Quỳnh Thanh, Tô Quỳnh Phương, CHTN Thể Quỳnh, Hoàng Thị Thình, Ngô Thị Tình
Thanh, Tình, Thình, Phương, Quỳnh, Cam
Lê Quý Phi, Đoàn Tùng, Thầy Lý Văn Nghiên, Trần Kim
(Huế, 25/2/2014)
Lê Bá Bôn và cháu ngoại Nguyễn Xuân Nhi (2010)
Lê Quý Phi, Lê Quang Bình, Nguyẽn Hiêu, Trần Hưng
(2/2014)
Nguyễn Hiêu
Lê Quý Phi, Nguyễn Toại
hình chụp tại Bạc Liêu, 2004

Lê Thị Ba (người thứ ba từ trái) "tư du" Úc Đại Lợi
(tháng 10/2013)
Nguyễn Văn Hùng (Sóc Trăng)
Vơ chồng Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng, Lê Quý Phi
Lê Quý Phi
(hình chụp ở Sóc Trăng)
Lê Thị Ba, Trần Thị Sáo
(hình chụp nhân chuyến Sáo về thăm Đà Nẵng)


Nguyễn Thị Thanh Sử, Trần Thị Sáo
(Sàigòn)
Thanh Sử, Sáo, Diệu Hòa, Lê Bân
Trần Thị Sáo, Hồ Thị Diệu Hòa
Lê Văn Phượng, Nguyễn Đức Sáu, Nguyễn Mừng, Lê Quý Phi
(mang bảng đỏ: thầy, bảng xanh: trò, không bảng: ca sĩ --theo lời Lê Quý Phi)
Trịnh Đình Tá, Lê Quý Phi, Văn Viết Đế
Hoàng Triều (1971)


Nguyễn Ngọc Hùng (1971)
Lê Quý Phi, Văn Kế Thế, Trương Minh Kháng, Lê Quang Bình, Phan Văn Sâm, Trần Hưng
(họp mặt với Minh Kháng từ Houston về thăm SG (July 5, 2013)
Thầy Phan Khắc Đồ
hình chụp chuẩn bị đi Mỹ
(Sàigon, tháng 5, 2013)
Thầy Đồ
Tá, Phi, Thế Bình
Thầy Đồ & LQ Phi
Thầy Đồ & LQ Bình
Thầy Đồ & Tá
Thầy Đồ & Văn Kế Thế
Văn Kế Thế, Lê Quý Phi, Thầy Phan Khắc Đồ, Lê Quang Bình, Tá
(Saigon, tháng 5, 2013)

Hoàng Thị Thinh và Cô Lê Thị Thanh Toàn
(hình chụp Tân Niên Hội Ngộ 24/3/13)

Lê Thị Ba, Lê Thị Chi Lan, Hoàng Thị Thình, Hồ Thị Diệu Hòa, CHTN Thê Quỳnh
(hình cũ)
Võ Mẹo
Lê Quý Phi, Phan Văn Sâm
Lê Quý Phi, Lê Quang Bình, Phan Văn Sâm, Nguyễn Ngọc Tâm
(hình chụp tại nhà Tâm ở Trị An)
Lê Quý Phi, Lê Quang Bình, Phan Văn Sâm
Phi, Văn Kế Thế, Bình, Trần Hưng

Nguyễn Văn Hùng, Lê Quý Phi
(hình chụp ở Sóc Trăng)

Lê Quý Phi, Nguyễn Đăng Hồi, Trần Phong Tý, Ngô Mậu Dũng (hình chụp tại Bảo Lộc)

Ngồi: Trân Hưng, Lê Quang Bình
Đứng: Lê Quý Phi, Lê Thiện Thuyết, Phan Quận
(hình chụp tại Huế)

Phan Ái Đông, Hồ Thị Diệu Hòa, Nguyễn Thị Sáng, Nguyễn Thị Thanh Sử


 Lê Quý Phi, Nguyễn Cảnh
(hình chụp tại California)

Phan Quận, Võ Mẹo
(Nha Trang)
Lớp Đệ Nhất B2 1969-1970
Lê Quang Bình- Lê Cung- Nguyển Hiêu- Thái Mạnh Hoài- Nguyển Đình Huấn (mất)
Trần Hưng- Võ Mẹo- Lê Núng- Lê Quý Phi- Phan Văn Sâm

Lê Kim Sanh- Nguyển Ngọc Tâm- Văn Kế Thế- NguynTiễn

( Còn thiếu các bạn Lê Thị Kiên (Nha Trang) - Trương Minh Kháng (Mỹ) - Bùi Thanh (Phan Rang) và hai bạn đã mất: Lê Thọ Toàn & Trần Thái Bình)
Lớp Đệ Thất 3 1963-1964
Nguyển Văn Bình- Lê Đình Cẩn- Nguyển Cảnh- Trần Duệ- Dương Tiến Hoá
Nguyển Đình Huấn- Nguyển Công Huệ- Dương Đăng Huy- Nguyển Long- Lê Quý Phi
Lê Văn Phượng- Nguyển Quý- Phan Văn Sâm- Lê Kim Sanh- Nguyển Đức Sáu
Bùi Khắc Sơn- Đinh Quang Tạo - Bùi Thanh - Cao Hữu Tình- Nguyển Toại
Đoàn Tùng- Nguyển Văn Vang- Trần Thanh XuânLê Quý Phi, Lê Sỏ, Văn Viết Đế, Lê Quang Bình, Trần Hưng
Ngồi: Lê Quang Bình-Trần Lộc-Trần Hưng
Đứng: Văn Kế Thế-Lê Quý Phi-Cao Cự Đức (mất)Lê Quý Phi-Cao Hữu Tình- Đoàn Tùng
(Hình chụp ở Huế)
Đứng: Đức-Cận-Xuân-Dụng-Huệ-Tạo-Song
Ngồi : Phi-Đông-Quý-Duệ-Xuất
(hình chụp tại Đông Hà)
Nguyễn Ngọc Hùng, Lê Tây

Lê Quang Bình, Văn Kế Thế, Nguyễn Tiễn, Lê Quý Phi
Hồ Đức Huy, Nguyễn Thái, Bùi Khắc Sơn, Lê Quý Phi
(hình chụp BMT)
Đứng: Bình, Phi, Thế
Ngồi: Hồ Đức Huy, Bùi Khắc Sơn, Lê Xuân Quảng (hình chụp BMT)
Phi, Thế, Lê Cung, Bình (hình chụp ở Huế)
Phi-Vang-Hưng-Bình-Thảo-Thế
(Hình chụp Ninh Sơn Ninh Thuận)

Nguyen Ngoc Hung & Phan Van Sam

Lê Tây, Phan Văn Sâm
Thầy Thuần, Cô Thanh, Sáng, Cô Lan, Cô Toàn, Cô Táo
Thanh Sử & Ái Đông
ÔB Thanh Sữ, Ái Đông, Trực, Phi
Lê QuýPhi, Nguyễn Đức Sáu, Trần Duệ, Nguyễn Long
(Bà Rịa)
Lê Văn Bang, LQ Phi, LQ Bình, Hố Ngọc Diêu
Trần Hưng-Lê Núng- LQ Bình-Thái Mạnh Hoài-VK Thế-LQ Phi
(Hàm Tân)
Lê Núng, Thái Mạnh Hoài, Lê Văn Phương, Lê Quý Phi
(Hàm Tân)
Nguyễn Đình Phương (Cam Lộ)

Ngô Thị Tình, Hoàng Thị Thình, Nguyễn Ngọc Hùng, Trần Thị Sáo

Nguyễn Văn Hùng, Lê Tây
đứng: Lê Bá Bôn, Diệu Hằng (vợ Sâm), Nguyễn Thị Sáng, Võ Đình Trực,Lê Quang Bình,
Nguyễn Văn Hùng, Lê Tây, Võ Mẹo, Văn Viết Đế
ngồi: Phan Văn Sâm, Nguyễn Ngọc Hùng
(tại nhà Sâm Hằng, SG)
Nguyễn Ngọc Hùng, Hoàng Triều, Lê Bá Bôn
(quán cóc cafe trong hẽm SG)
Võ Đình Trực, Nguyễn Ngoc Hùng, Trần Phong Tý


Nguyễn Ngọc Hùng, Lê Quang Bình, Lê Xuân Quảng
(hình chụp tại SG)
Lê Bá Bôn, Trần Phong Tý, Hoàng Triều, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Sáng, Võ Đình Trực
(tại nhà Trực Sáng, SG)


Hoàng Thị Thình, Lê Thi Ba (hình chụp tại Đông Hà)
Trần Thị Sáo, Hoàng Thị Thình, CHTN Thể Quỳnh
Lữ Kim Chưởng, Trần Thị Sáo, CHTN Thể Quỳnh
Nguyễn Thị Sáng, Phan Ái Đông
(công viên ở SG)