San Sẻ Vui Buồn

Phân Ưu
              
            Được tin buồn:
Cụ Bà LÊ CHẾ
Nhũ danh LÊ THỊ PHÙ
Pháp Danh NGUYÊN THỬ
Là thân mẫu của cựu học sinh Nguyễn Hoàng LÊ VĂN TIẾN 

Đã mãn phần vào ngày 05 tháng 4 năm 2020
(nhằm vào ngày 13 tháng 3 năm Canh Tý)
 tại Triệu Phong, Quảng Trị, Việt Nam
Hưởng thượng thọ 94 tuổi.
 
Thành thật chia buồn cùng anh Lê Văn Tiến và tang quyến; 
nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được siêu sinh tịnh độ.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Liên Trường Quảng Trị Bắc California

Phân Ưu

Được tin buồn: 
Ông Martin NGUYỄN KHÁNH SƠN 
Sinh ngày 24 tháng 10 năm 1939 tại Nghệ An, Việt Nam
Nguyên Sĩ Quan Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt
Là Phu Quân của Bà HUỲNH THỊ VÂN HƯƠNG

Đã được Chúa gọi về vào ngày Chúa Nhật 15 tháng 3 năm 2020 
tại Alameda, California, USA.
HƯỞNG THỌ 82 TUỔI
 
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh Ông Martin Nguyễn Khánh Sơn sớm về cõi thiên đàng đầy ơn phước.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Liên Trường Quảng Trị Bắc California

 Phân Ưu

Nhận được tin buồn
Bà Quả phụ Trung Tướng HOÀNG XUÂN LÃM
Nhũ danh: NGUYỄN THỊ LÊ HỒNG
Pháp danh Thân Chơn

Đã từ trần ngày 13 tháng 2 năm 2020 tại thành phố Davis CA, USA.
HƯỞNG THỌ 88 TUỔI
Linh cửu hiện quàng tại Oak Hill Memorial Park,
300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125
 *
Xin Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến,
Nguyện Cầu Hương Linh Bà Trung Tướng Sớm Được Siêu Sinh Tịnh Độ.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
*

HỘI ĐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU QUẢNG TRỊ BẮC CALI, USA.


Tin Rất Buồn


Vô cùng đau buồn báo tin cho quý anh em cựu Nội Trú Sinh VBA Huế, quý chiến hữu Sư Đoàn Nhảy Dù QL/VNCH, quý bạn cựu tù các trại Long Giao, Hoàng Liên Sơn, Nam Hà, Xuân Lộc cùng bà con, đồng hương, bạn bè khắp nơi được biết:

Chiến hữu HỒ TƯỜNG
Sinh ngày 01/01/1946 quê quán Duân Kinh, Hải Lăng Quảng Trị,
Cựu học sinh Hàm Nghi Huế, Nguyễn Hoàng Quảng Tri.
đã từ giã cõi đời vào lúc 5:20 AM, ngày 02/10/2019 tại Philadelphia Hoa Kỳ.

Một người bạn chân thiết thời tóc xanh, một Sĩ Quan can trường của Sư Đoàn Nhảy Dù thời binh lửa, một người tù khí phách trong lao lý gian lao khắt nghiệt của chế độ Cộng Sản Việt Nam.

Xin thông báo đến tất cả quý huynh trưởng, quý đồng hương bạn hữu khắp nơi để cùng nhau góp lời cầu nguyện cho anh Hồ Tường được an nhàn ra đi đến cõi vĩnh hằng.

Thành kính,

Trần Quốc Phiệt

Phân Ưu

Nhận được tin buồn:
Nhà Thơ CUỒNG VŨ
(Hoàng Hữu Chỉ)

Pháp danh: Như Nguyện
Sinh năm: Quý Dậu (1933)
Chánh quán: Bích Khê, Triệu Phong, Quảng Trị
Đã tạ thế vào lúc 17 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2019

(nhằm ngày 3 tháng 7, Kỷ Dậu)

tại Huế, Việt Nam

Hưởng đại thọ 87 tuổi


Xin chân thành chia buồn cùng đaị gia đình người quá cố và nguyện cầu hương linh nhà thơ Cuồng Vũ Hoàng Hữu Chỉ sớm vãng sanh cực lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Diên Nghị, Song Nhị, Lê Văn Hải, Hùng Vĩnh Phước

& toàn thể anh chị em Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn


Phân Ưu

        Vô cùng xúc động nhận được tin:
Anh Hoàng Văn Thọ
Cựu Học Sinh Trường Trung Học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị
Là em trai của Thầy Hoàng Ngân Hà 

& là anh của NH Hoàng Văn Thắng

Đã tạ thế ngày 24 tháng 6 năm 2019
(nhằm ngày 22 tháng 5, Kỷ Hợi)

tại Sài Gòn

Hưởng thọ 74 tuổi


Liễn Trường Quảng Trị Bắc California xin thành thật chia buồn cùng Thầy Hoàng Ngân Hà, anh Hoàng Văn Thắng, và đại gia đình trước sự mất mát này. Nguyện cầu hương linh anh Hoàng Văn Thọ sớm yên nghỉ ở Cõi Vĩnh Hằng.


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Liên Trường Quảng Trị Bắc CA

Phân Ưu

        Được tin buồn thân phụ của chị Trần thị Túy Huệ:

Cụ Ông TRẦN VĂN TUY
Sinh năm Canh Ngọ 1930
Chánh quán: Làng Quảng Lượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Đã mãn phần vào lúc 00 h 05 ngày 24/6/2019,nhằm vào ngày 22/5/Kỷ Hợi, tại Xã Tân Phước, Lagi, Bình Thuận.
HƯỞNG THỌ 90 TUỔI

Thành kính phân ưu cùng anh chị Đinh Trọng Phúc, 
Trần Thị Túy Huệ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông
sớm tiêu diêu miền cực lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

HỘI ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU QUẢNG TRỊ BẮC CALI