Friday, July 24, 2020

Quảng Trị, Muôn Vàn Nhớ Thương! 
                                         - thơ Hạ Thái
 
Ra đi từ độ còn măng sữa
lưu lạc tha phương khắp nẻo đường
năm tháng in hằn trong nỗi nhớ
Quảng Trị ơi !... thương quá là thương!

Thursday, July 23, 2020

Xa Vắng - ảnh Túy Hoa
(Sông Hương, phía trước chùa Linh Mụ, Huế)

Cò Trắng - ảnh Đặng Đức Cương

"Tôi Cho Tôi” Thơ Võ Thị Nguyên: Nắng Mưa 
             Và Nỗi Nhớ Êm Đềm 
                                             - Châu Thạch
Võ Thị Nguyên

 TÔI CHO TÔI

Trời cho nắng, trời cho mưa
Tôi cho tôi nhớ ngày xưa của mình.
Ngày xưa tóc mây hoe vàng
Trắng đôi tà áo, chân ngoan đến trường.
Có ai níu giữ mùi hương
Đợi Em - nhạc Mai Hoài Thu - 
                                   thơ Bạch Ngọc Phước


Đông Nguyễn trình bày

Friday, July 17, 2020

Mời Uống Rượu Tại Lầu Nghĩa Duy/Tại 
          Hương Cảng Họa Nguyên Vận Gởi
                Đặng Hoàng Trung 
                           - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Trích trong bộ Tiên Sơn Thi Tập của Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trần Đình Túc sáng tác trong thời gian lưu sứ giao thương ở Hương Cảng (Hồng Kông).義維楼再酌邀飲    NGHĨA DUY LÂU TÁI CHƯỚC YÊU ẨM

義維高興又重來      Nghĩa Duy cao hứng hựu trùng lai
同伴登臨亦快哉      Đồng bạn đăng lâm diệc khoái tai
帆影悠悠樓下澳      Phàm ảnh du du lâu hạ úc
人声細細岸邊臺      Nhân thanh tế tế ngạn biên đài

Thursday, July 16, 2020

Cuối Ngày Nhìn Lại - thơ Hùng Vĩnh Phước

Ngước mắt nhìn trời buổi tối
Thấy gì qua ánh đèn đêm
Sau những vật vờ mệt mỏi
Là mong manh của khói sương

Tuesday, July 7, 2020

Tháng Sáu Trở Về/Nỗi Buồn Tháng Sáu 
                                  - thơ Hạ Thái

Tháng Sáu Trở Về

Tháng Sáu nắng dài hàng cây rủ rượi
con đường xưa sỏi đá lạ mất rồi
tìm người thân khó kiếm nơi để hỏi
chiếc bóng vô cùng hoán vị đổi ngôi!

Monday, July 6, 2020

Sunday, July 5, 2020

Màu Hoa Kỷ Niệm - thơ Phương Hà

Phượng đỏ nở đầy trên lối xưa
Những cơn mưa hạ báo sang mùa
Rưng rưng cánh mỏng bằng lăng tím
Lác đác ve sầu kêu ngẩn ngơ
Thơ Xướng Họa - Thy Lệ Trang 
                                  & nhiều tác giả

VUI HÈ
(Thể Tam điệp thức)

Rực rỡ hè sang, rực rỡ hè
Xoe tròn ánh mắt, mắt tròn xoe
Tay em vẫy nhẹ, tay em vẫy
Nón lá che hờ, nón lá che

Friday, July 3, 2020

Thursday, July 2, 2020

Monday, June 22, 2020

Sông Hương, Huế - ảnh Dnga

Khách Trần Gian - nhạc Nguyễn Văn Thơ 
                          thơ Thuận Hào
Hải Yến trình bày