Thursday, January 11, 2018

Khúc Mưa - nhạc Mai Hoài Thu 
                                      thơ Phạm Hồng ÂnĐông Nguyễn trình bày