Thursday, January 11, 2018

Lú Tàn Đời - Hồ Công TâmLú ơi, ta bảo Lú này
Khôn hồn giải thể Đảng ngay kẻo mà…
Lú về nuôi lợn đuổi gà
Dọn giường giặt váy cho bà già gân

Lú mày bán nước hại dân,
Ô-sin gục mặt đội quần thế ư ?!
Đười ươi giữ ống khư khư
Gớm thay gã Tổng Bí Thư gian hùng!

Nữa mai sấm sét đùng đùng,
Trời long đất lở bão bùng nổi lên.
Luật trời ân trả oán đền,
Oan tương oan báo binh quyền rã tan!

Ví như đợi nước đến chân
Chạy đâu cho thoát! Ăn năn muộn rồi!
Tham quyền cố vị than ôi 
Độc tài đảng trị cái nôi hận thù!

Lú mày di hận thiên thu,
Bưng bô bợ đít Tàu phù nhục thay!
Lú nghe ta bảo nghen mày
Kiếm đường hạ cánh họa may an toàn…

January 10, 2018
Hồ Công Tâm