Sunday, February 9, 2020

Thơ Châm Chích - Hạ Thái 
                                & Phạm An HòaẢ Pế Dố Ly

Văn minh hạng nhất cở Hoa Kỳ
Cũng có "ma mùn" Pế Dố Ly
Biểu diễn bản năng quân thất học
Phô bày thực chất loại vô tri
Nghị trường dựa thế vung môi khỉ
Chính trị xua thời lộ mặt ki*
Dân chủ tay bà xô xuống hố
Ô danh chính khách chả ra gì...!

Hạ Thái
(*) Tên thường gọi con vật nuôi
trong nhà

Giờ Đã Điểm


Thằng Binh ắt sẽ nát toàn thân!
Lối xuống âm ty đã rất gần!
Vương miện trên đầu gai lẫn góc!
Ngai vàng dưới đít máu hoà phân!
Thôi nghề cướp bóc thừa vô lại!
Bỏ thói lọc lừa thậm bất nhân!
Con cố-rô-nà đang đợi đấy!
Xơi mày cả thịt lẫn xương gân!

Đồ lô
Phamanhoa

The USA Is Mad Again!


Nực cười cái mụ Pé-lồ-xi!
Ấm cật no cơm sợ béo phì!
Dỡ chứng, quậy hôi toà Bạch Ốc!
Lên cơn, bôi bẩn bọn Yan- ki!
Lão Trump thắng cuộc cười hi hí!
Nước Mỹ hao tiển khóc tỉ ti!
Thế giới có nơi nào dị thế?
Huê Kỳ quả lắm chuyện ly kỳ!

Đồ lô
phamanhoa