Friday, November 8, 2019

Thức Dậy - thơ Tuyền Linh
Sáng nay tôi thức dậy
Thấy Tôi không phải Tôi
Hồn, theo mây bay lượn
Xác, rệu rã… ôi thôi!

Mọi người ai cũng biết
Yêu là mầm khổ đau
Chỉ tôi là không biết
Nên lụy tình mất rồi

Cuộc tình nơi tiền kiếp
Kèm theo những trái ngang
Nên khổ đau theo mãi
Tìm đâu chốn Địa Đàng?

Sáng nay tôi thức dậy
Thấy Tôi không phải Tôi
Chim ngoài vườn vẫn hót
Sao tôi lại ngậm ngùi…!?

Tuyền Linh