Sunday, November 17, 2019

Bạc Đầu Râu thơ trào phúng Lu Hà


Trâu già nhạc sĩ bạc đầu râu
Sớm tối dật dờ dễ sống lâu
Biên giới mở toang dân tộc diệt
Thức ăn độc hại bởi giặc Tầu

Ôm chân đế quốc Nga Xô đỏ
Cộng sản thiên đường ngõ vắng teo
Thiên triều đại Hán đang bành trướng
Cóc nhái ca nô cố bám theo

Thằng Trần Long Ẩn khôn hay dại?
Chó má làm chi để tiếng cười
Nghệ thuật miền Nam cần xoá hết
Cản đường cách mạng đảng đười ươi

Nhục nhã ô danh vì miệng lưỡi
Luồn trôn bợ đỡ kiếp ma chơi
Ăn tàn phá hại bầy đom đóm
Cặn bã sâu đo đã hết thời

Nhạc đỏ còn ai thèm hát nữa ?
Già mồm tuyên huấn cứt đen sì
Bốn mươi năm vẫn hoàn tay trắng
Khốn nạn bưng bô  chẳng được gì ?

Uốn gối khom lưng lạy Bắc Kinh
Con nhang cầu nguyện mõ Ba Đình
Quốc doanh sư sãi tham tiền bạc
Gánh nợ ba miền xác thối rinh

16.11.2019 Lu Hà