Friday, February 8, 2019

Đầu Năm Nghe Nhói Trái Tim Đau 
                                       - thơ Tê Hát Nguyễn

Anh chờ em, anh chờ em, anh chờ em
Chờ vô vọng giữa xô bồ cuộc sống
Em lặng im giữa biển đời mơ mộng
Sóng lớn đã cuốn đi ước vọng đầu đời

Anh vẫn tưởng mình đang tuổi đôi mươi
Nghĩ về em trong tháng ngày cuồng nộ
Nghĩ về em trong tháng ngày bão tố
Mơ có em trong giấc ngủ lưu đày

Và giật mình khi nhìn lại trên tay
Buồn đã trĩu bởi nghìn trùng ngăn cách
Em vẫn mãi ngút ngàn xa, cách biệt
Anh một mình đau nhói chẳng ai hay...

Tê Hát Nguyễn