Sunday, December 2, 2018

Tạ Tình - thơ Tê Hát Nguyễn

Như cơn gió giữa buổi chiều trong mát
Em thổi vào lòng ta những xuyến xao
Người đã cũ nhưng tình xưa không cũ
Nên, em ơi, một mình ta thức trắng suốt đêm thâu.

Đêm vẫn trắng những bồi hồi vô tận
Bài thơ xưa ta lỡ viết không thành
Xin tạ lỗi cùng em
Tạ lỗi một thời mơ mộng
Mai ta về tâm sự với trời xanh…

Tê Hát Nguyễn
Huế, Tháng 8/2011