Monday, December 3, 2018

Cảm Tạ Muôn Nơi - thơ Lu Hà
Thư chung cảm tạ muôn nơi!
Mừng ngày sinh nhật tỏ lời gần xa
Tha phương nhớ nước non nhà
Trang facebook mặn mà thủy chung

Quản chi sóng vỗ chập chùng
Vượt qua giông tố bão bùng biển khơi
Đắng cay phiêu bạt xứ người
Bát cơm manh áo khung trời tự do

Bình an hạnh phúc ấm no
Đất lành chim đậu cánh cò bay xa
Chông gai muôn dặm quan hà
Trầm luân nếm trải sa bà khổ đau

Sinh thời thăm hỏi tới nhau
Dạt dào chan chứa trước sau trọn tình
Xôn xao khắp cả hành tinh
Rượu hoa bánh ngọt tượng hình tượng thanh

Đôi dòng lưu bút chân thành
Trăm hoa ngàn tía mộng lành đêm nay
Cuồng ca túy lúy men say
Mỗi năm mỗi tuổi ai hay dối già

Hồn thơ mình vẫn trau tria
Châu về Hợp Phố khắc bia tạc lòng
Thuyền đời  bốn bể long đong
Hẹn ngày gặp bạn trên dòng sông quê!

1.12.2018 Lu Hà