Thursday, September 13, 2018

Tôi Thấy... Đặng Xuân Xuyến


- Tặng cháu Ngô Văn Linh -


Văn bản Đặc khu 
Đánh đu câu chữ 
“Nước láng giềng chung biên giới Quảng Ninh” 
Chẳng yếu tố Bắc Kinh? 
Chẳng liên quan Trung Quốc? 
Chẳng thách thức lòng dân yêu Tổ Quốc? 
Bốn nghìn năm lịch sử 
Hơn nghìn năm chinh chiến chống Tàu 
Dòng dõi Vua Hùng 
Con cháu Quang Trung 
Trước kẻ thù 
Trước giặc Tàu 
Chưa một lần khiếp sợ!.

Giờ... 
Chệt (*) ra vào Việt Nam như đi chợ 
Chúng gom đất, gom nhà 
Chúng lọc lừa bán buôn ép giá 
Chúng phá rừng 
Chúng cướp biển Đông 
Chúng biến Việt Nam thành kho thuốc nổ 
Ai “rước voi giày mồ”? 
Ai khiến triệu triệu trái tim Việt Nam nghẹt thở? 
Trường Sa 
Hoàng Sa 
Bauxite, Formosa... 
Bao thảm họa... 
Kẻ nào rước về đổ lên đầu dân Việt?

Nên nhớ: 
Ông cha ta chưa 1 lần coi giặc Tàu là bạn 
Kẻ thù truyền đời không thể gọi anh em 
Hào khí nước Nam lẫm liệt oai hùng 
Đâu chịu cúi mình trước bá quyền phương Bắc!

--------

(*) Tiếng lóng gọi người Trung Quốc

Hà Nội, ngày 05.09.2018 
Đặng Xuân Xuyến