Friday, September 7, 2018

Gọi Em Trong Đêm Say - thơ Sông Thu

Đêm nay lồng lộng ánh trăng ngà
Em hãy về đây say với ta
Đây chén mặn nồng ngày gặp gỡ
Nọ ly đắng chát phút chia xa
Giọt chồng giọt vợ tràn lưu luyến
Giọt nghĩa giọt tình đượm thiết tha
Lấm tấm sương rơi trên mái tóc
Bờ mi ướt đẫm, lệ hoen nhòa.

Sông Thu
(Tháng 9/2018)