Saturday, September 8, 2018

Thư Pháp - Hoàng Yên Linh

Một Chốn Đi Về

Tôi đi mãi với mênh mông nỗi nhớ
Nhớ quê hương và một chốn đi về
(Hoàng Yên Linh)

Dòng Sông Tuổi Dại

Chỉ còn đây con sông thời tuổi dại
Soi bóng tôi về tóc úa màu mây
(Hoàng Yên Linh)