Thursday, July 12, 2018

Chúc Thư Gởi Một Người - thơ Huy Uyên


Đã hết vai diễn trong đời
Tôi thương xót tôi cô-quạnh
Nằm chờ ngày tháng dần trôi
Đã hết lời kinh buồn thánh!

Đi qua cơn say túy-lúy
Đoạn-trường há dễ thương vay
Bảy mươi năm (nợ) trần khổ ải
Về đây nằm chết bên người .

Đợi chờ ám-ảnh khôn nguôi
Không rời chờ câu vĩnh-biệt
Đà-Nẳng những cơn mưa trôi
Vườn nhà chôn sâu ký-ức .

Phù-hoa lấp vùi kỷ-niệm
Thoáng nghe vó ngựa ngang trời
Thế-giới quanh đây bay lượn
Trên cao dĩ-vãng mù khơi .

Sông xưa đậm màu phù-sa
Bổng nghe giọng người đắng ngắt
Dững dưng nỗi chết đi qua
Buồn chừng ngậm tăm mặn chát .

Con phố ngủ quên đường lạnh
Ngày tháng em giờ nơi đâu
Mù sương lấp đầy ảo-ảnh
Chúc thư gởi em thêm sầu .

Nghĩ về đáy huyệt mộ sâu
Hình như đêm qua mưa đổ
Thôi em ở lại và đi
Mắt ai có còn lệ nhỏ?

Ngậm-ngùi một đời xa xót
Viết bản di-chúc sau cùng
Mai rồi buông tay nhắm mắt
Thầm-thì bỏ lại dấu chân

Vĩnh-biệt thôi bầy rắn độc
Phút chót ầm ào bu quanh
Tôi dang tay im nằm chết
Cay đắng trên môi nụ cười ...

Huy Uyên