Thursday, June 7, 2018

Hương Nguyễn Hoàng sẽ tạm ngưng kể từ hôm nay (Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018) cho đến hết ngày Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018 để cùng đồng bào trong nước chuẩn bị cho ngày xuống đường phản đối bọn cộng sản Việt nhu nhược, bán nước cho Tàu công.

Vận nước đã đến, chúng ta hãy cùng đứng lên!