Wednesday, June 13, 2018

Xuống Đường Đi! - thơ Trần Quốc Bảo
Xuống đường đi! … Xuống đường đi! … 
Xuống đường tranh đấu, quyết vì Giang san 
Mất rồi! Bản dốc, Nam Quan 
Đảng hèn, dâng đất Việt Nam cho Tầu
Nước non như mất cái đầu! 
Bản đồ Đại Việt có đâu thế này! 

Xuống đường đi! … Xuống đường đi! … 
Xuống đường tranh đấu, quyết vì Non sông 
Hỏi tội -  tên Phạm Văn Đồng 
Ký “công hàm” hiến biển Đông cho Tầu? 
Hoàng Sa, Trường Sa nay đâu? 
Rõ ràng bán Nước để cầu công danh!

Xuống đường đi! … Xuống đường đi! … 
Xuống đường tranh đấu, quyết vì Quê Hương 
Tất đất, là tấc máu xương 
Tham tiền, hiến đất cho phường xâm lăng 
Vân đồn, Phú quốc, Vân phong 
Của dân, Đảng lấy bán phăng cho Tầu?

Xuống đường đi! … Xuống đường đi! …
 Xuống đường đòi lại những gì của dân 
Bao năm Đảng ác muôn phần 
Cướp vườn, cướp ruộng, cướp sân, cướp nhà 
Dân oan cùng cực xót xa
 Đường cùng! Thà chết, chúng ta xuống đường!

Xuống đường đi! … Xuống đường đi! … 
Xuống đường đòi phải thực thi nhân quyền 
Xuống đường đòi sống bình yên 
Xuống đường đòi lại chủ quyền Quê Hương 
Giơ cao khẩu hiệu lập trường 
Tòan dân anh dũng xuống đường đấu tranh

                 Trần Quốc Bảo 
                    Richmond, Virginia