Tuesday, January 9, 2018

Thơ Xướng Hoạ - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân, 
       Hồ Công Tâm, Ngô Đình Chương, Mai Đặng, 
              Tiểu Bảo, Tím
CHIÊM BAO CHỢT TỈNH

Cuộn sóng trùng khơi dựng phía xa,
Biển Đông Rồng quẫy đón Hằng Nga.
Nam Kinh thảm khốc dân thành quỷ,
Nước Việt hân hoan Đảng biến ma!
Thượng Hải tan tành cơn động đất.
Bắc Kinh nhầu nát lửa can qua!
Chiêm bao chợt tỉnh buồn đau đớn…
Cầu nguyện Trời ban sẽ có mà!

January 8, 2018 
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

ĐIÊU TÀN

Nắng tắt đò chiều bến nước xa
Chợt hồi chuông đổ vọng ngân nga
Đèn mờ nhân ảnh in hình quỷ
Quán vắng dạng người tựa bóng ma
Chờ đợi mỏi mòn giờ khắc lụn
Nhớ thương tàn tạ tháng ngày qua
Trăng soi hiu hắt đêm khuya lạnh
Em gái hậu phương dáng mượt mà.

January 8, 2018 
Hồ Công Tâm 


VỮNG NIỀM TIN 

Thế cuộc như vầy chẳng phải xa
Gấu, rồng tranh bá giữa Nga, Hoa
Máu xương gấu trắng phơi băng tuyết
Hồn phách rồng đen hoá quỷ ma
Người trẻ, người già vùng đứng dậy
Cộng con, cộng lớn lọc sàng qua
Nước Nam biển đảo vui giành lại
Giữ vững niềm tin sẽ đến mà.

January 9, 2018 
Ngô Đình Chương 

NĂM CHÂU TIẾNG NHỤC

Đất nước điêu linh mãi chốn xa 
Năm châu tiếng nhục vẫn ngân nga 
Nhà tan cửa nát ôi đau xót 
Quốc biến u mê hận lũ ma 
Ác quỷ Hồ tinh gây máu lửa 
Tiên rồng Việt tộc phải can qua 
Từ khi xuất hiện loài chồn cáo 
Máu lệ lan tràn cõi Việt ta !

Jan 09, 2018
Mai Đặng

ĐÀNH CHỊU THÔI 

Tưởng về cố quốc từ phương xa 
Chợt thấy dáng buồn phận Nguyệt-Nga 
Dân chủ tìm đâu nơi động quỷ 
Nhân quyền chỉ thấy bãi tha ma 
Bức tranh vân cẩu nằm xông đất 
Giấc mộng ba sinh bước khó qua 
Đau đớn Nam bang càng đậm đớn 
Cuộc đời vong quốc khỏi nhưng mà

10-1-2018 
Tiểu Bảo

ĐỐT SẠCH 

“Mây mù kéo đặc” thấy “đàng” xa 
Mắc kẹt Trung Đông gấu trắng Nga 
Mướp đắng Tàu phù thâm quá quỷ, 
Mạt cưa Việt cộng “hiểm” hơn ma 
Bình khôn láo cá thân tùng mộc 
Trọng lú lưu manh phận khổ qua 
Thượng đế uy quyền giùm đốt sạch 
Cầu xin diệt chúng một lần mà !

Jan 8, 2018 
Tím