Wednesday, January 10, 2018

Màu Hoa Đá - thơ Lu Hà
cảm xúc bài hát của Nhật Ngân & Loan Thảo: Ngày Đá Đơm Bông

Hỏi trăng sáng trên đồi sỏi đá
Con suối nào dẫn cá ra sông
Thương ai ngắt ngọn cỏ bồng
Điệu hò mái đẩy má hồng phôi pha

Bình minh gọi sơn hà tu hú
Bước chân trần rừng rú xa xôi
Trái tim khắc khoải bồi hồi
Đồng quê lúa chín đĩa xôi bát chè

Hoàng hôn xuống đêm hè ríu rít
Dáng em đi kĩu kịt đòn tre
Người về tất bật nhắn nhe
Lá thư tiền tuyến lời thề nước non

Mùa lá rụng héo hon cành liễu
Giọt mưa thu ai điếu xót xa
Sen vàng nức nở thiết tha
Mong ngày hoa đá bài ca khải hoàn

Tiếng pháo tết chứa chan tình ái
Hàng thông reo quan ải mù sương
Hồn mây bướm trắng vấn vương
Én xuân bay lượn cố hương giống nòi…!

*Thơ tết tây lịch xuân 2018
29.12.2017 Lu Hà