Monday, September 14, 2020

Hành Quân - thơ Nguyễn Văn Ngọc
                   Kính tặng các chiến hữu Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù


chiều nhận lệnh hành quân xâm nhập
sáu thầy trò chuẩn bị lương khô
tròn năm ngày lội khu tứ giác
mục tiêu ghi chấm đỏ bản đồ

lần cuối soát khả năng tham chiến
đạn thêm cấp số, tăng cường mìn
đang mùa mưa không lo nước thiếu
chỉ ngại loài vắt đói trên rừng

Mặt Trời bắt tay giờ xuất phát
dặn đôi câu khích lệ tinh thần
đánh giặc nên dùng mưu và lược
đừng ỷ vào hỏa lực tiền phương

một giờ bay đã vào điểm nhảy
trực thăng nghiêng, bãi đáp lưng đồi
anh bạn phi công cười, tay vẫy
chúc lên đường diệt giặc như chơi

đài tiếp vận chuyển giùm công điện
thằng Gấu Con lót ổ an toàn
hết mùa đông sẽ đi tìm mật
hẹn ngày về thêm một kiện hàng

đêm dừng quân trời mưa như xối
gạo sấy lưng bao ăn đỡ lòng
thầy trò bố trí, thay nhau gác
đề phòng giặc theo dấu, tấn công

theo phương giác toán quân len lỏi
trưa ngày thứ ba gặp đường mòn
trận phục kích làm ăn quá đẹp
tóm một thằng sinh Bắc tử Nam

đài tiếp vận vui lây chiến thắng
hãy sẵn sàng Mặt Trời đang lên
đám Gấu nhìn nhau cười huynh đệ
hẹn ra rừng ăn phở Hiền Vương

ta như hổ nhớ rừng đã mất
Mặt Trời còn lưu đày phương xa
đàn Gấu Con giờ đây tản lạc
đất khách ngậm ngùi nhắc chuyện xưa

Nguyễn Văn Ngọc
(trích trong Chuyện Kể Thơ xuất bản 2002)