Tuesday, January 14, 2020

45 Năm Nhìn Lại - thơ Song Nhị

Tặng “Tam nhân đồng hành” trong “tứ trụ” Cội Nguồn - Diên Nghị, Lê Văn Hải, Hùng Vĩnh Phước - và nhà báo Nguyên Trung-Cao Ánh Nguyệt.

Lần giở trong hàng pho đại tự
Tìm người chí sĩ buổi can qua
Hỏi người nguyện ước trăm năm trước
Đã trả xong chưa nợ nước nhà?

Bốn lăm năm chẵn đời lưu lạc
Gặp lại nhau toàn chuyện phất phơ
Quê người nay tưởng là quê mẹ
Ai nhớ ai quên cuộc sống hờ!

Con sông nối lại dòng chia cắt
Xứ sở nước non đổi sắc cờ
Lớp lớp nguời tràn theo sóng biển
Cơ đồ bỏ lại giữa hoang sơ!

Ta đi từ buổi tàn chinh chiến
Rừng núi bắc nam chốn đọa đày
Mười năm kiếp nạn vòng lao khổ 
Mơ hồ suy tưởng chuyện tương lai

Hỏi người ta hỏi ta lần nữa
Lịch sử bao lâu cuộc chuyển vần?
Trăm triệu người dân chung ước vọng
Một ngày hội lớn của toàn dân

Bốn lăm năm giống nòi Âu Lạc
Cúi mặt tôn xưng lũ rợ hồ
Phe đảng hùa nhau thờ đại hán
Ba đình chễm chệ cái xác khô!

Thời gian cứ ngày qua tháng lại
Có lúc buồn rời rã chân tay
Đôi lúc nhủ lòng thôi nghĩ ngợi
Mặc cho dâu bể chuyện an bài

Bốn lăm năm chẵn tàn cơn mộng
Ray rứt lòng ai bảy tám mươi?
Chí lớn một thời như hơi rượu
Buông tay bó gối ngó đất trời!

Sách vở ích gì cho buổi ấy (*)
Một chiều vãn cuộc, lửa phần thư (**)
Lý tưởng chỉ là cơn mộng huyễn
Gia tài sự nghiệp cũng là dư!

Bốn lăm năm từng đêm thổn thức
Ai hẹn chờ ai? Ai đợi ai?
Giấc ngủ chập chờ cơn mộng mị
Đêm dài đợi sáng đợi ngày mai !!

Song Nhị, 01/Jan 2020 
----------------------
(*) Sách vở ích gì cho buổi ấy
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già (Nguyễn Khuyến)        
(**) Phần thư: đốt sách
- Bạo chúa Tần Thủy Hoàng:
Phần thư Khanh Nho: đốt sách chôn học trò
- CSVN 1975: đốt sách, bỏ tù trí thức.