Wednesday, November 20, 2019

Thơ Châm - Hạ Thái & Hoàng Dũng


CHÂN DUNG TAI TO MẶT BỰ

Gác bút nằm riêng một góc trời
Thử xem lũ ngợm diễn trò chơi
Hám danh y thích lòe vị đứng
Chường mặt hắn ưa chiếm chỗ ngồi
Trò nhảm thấy hoài đà ngán ngẩm!
Tuồng hề tấu mãi cứ lôi thôi!
Mặt trơ trán bóng như đui điếc
Khinh bỉ bà con bịt miệng cười!

Hạ Thái
Nov. 20/2019

CHÂN DUNG NHẠC KHỈ BƯNG BÔ
Chủ tịch Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật 

Nghe chó sủa trăng quá sá ồn...
Tru bài láo xược giọng du côn
Tô danh nỗ hoảng ngu hòng tốt
Bợ đít phát liều dại tưởng khôn
Ném đá tơi bời thằng liếm háng
Chửi lời tục tĩu đứa lòn trôn
Tiên sư bố khỉ nhà vô phúc
Sinh nó làm chi nuôi uổng cơm!

ht

P/s: Có ý kiến nên chỉnh câu 8 trở lại vần ... ồn,
xin ghi bên lề như vầy:
"Mang nặng đẻ đau nhọc cái...vú"?

Kính họa:

NHẠC CÔNG TRẦN GIA NÔ

Khỉ thường khọ khẹt để làm ồn
Nhảy nhót đi quyền múa đoản côn
Những thưởng được khen mình nỗi tiếng
Nào ngờ bị chửi gã tài khôn
Ngu si một thuở chuyên lòn cúi
Danh vọng từ nay tựa bán trôn
Gia tộc buồn than thằng láo cá
Uổng công cho học tốn thêm cơm!

Hoàng Dũng
Nov. 16/2019

p/s Bác hạ vần "cơm" nên em cũng họa theo,
chứ bác hạ vần "ồn" kia thì em cũng xin theo:
“Uổng công chín tháng thiệt đau ... mắt”?