Sunday, July 8, 2018

Lẻ Bóng - thơ Phương Hà

Lạnh lẽo phương này ai thấu chăng?
Ngoài trời gió giật với mưa giăng
Hoa rơi lả tả trên đường phượng
Lá rụng lao xao khắp lối đằng
Trà uống một mình thương kiếp Cuội
Đàn nghe nửa khúc tủi duyên Hằng
Ngậm ngùi đối bóng trong phòng vắng
Tâm sự bời bời ai thấu chăng ?

Phương Hà
(06/07/2018)