Monday, June 4, 2018

Lỡ Hẹn Với San Francisco - thơ Huy Uyên

Không còn ai chờ ở đó
Nằm đây chờ người canh giũ linh-hồn
Sài-Gòn vây quanh ma mị
Những thây người và nụ hôn.

Cơn đau xé lòng chạy quanh
Cuối đời ngập chìm bão dữ
Chia hai sân băng
Gởi lại cho ai mối tình bỏ dỡ .

Em Cali lời hẹn
Tay với mãi xa khuất trọn đời
Tử-thần chực chờ lưởi hái đen xỉn
Em ở đâu ở đâu rồi !!!

Vĩnh-biệt hơi thở thật gần
Chỉ còn phút giây nữa thôi quá ngắn
Tôi cầm tay ai chạy quanh
Nhắm mắt đi-đi không phiền muộn .

Có phải hơn một tháng trở về cõi lạ
Vẻ mặt người vội vàng
Em, San Fransisco lời hẹn hò dang dỡ
Níu vở bi-kịch chưa đóng trọn vai người sang trang .
Những ngày chờ chết !!!

Đà-Nẵng/Sài-Gòn/San Francisco (4-5/2018)
Huy Uyên