Tuesday, June 12, 2018

Đỉnh Dốc Sương Mù - nhạc Nguyễn Văn Thơ 
                                              thơ Tuyền Linh


Mạnh Hùng trình bày