Friday, January 12, 2018

Em Lặng Lẽ Mang Theo Nụ Cười - thơ Huy Uyên


Bên ngoài mùa đi bao lần
Tôi bên em thinh lặng
Nổi buồn chạy quanh
Quanh quất đâu đây niềm xa vắng.

Khuất rồi nổi chìm đêm tối
Môi em còn giữ nụ cười
Bên hiên chút đời mệt mỏi
Mùa đông đi không tôi !

Ngỡ như chiếc lá vàng
Phiêu hốt bay đâu đó
Trái tim không đập nhịp đêm
Vĩnh biệt quảng đời xưa cũ .

Đã đến đi và nhớ
Lặng khuất mang nụ cười
Cây chiều rụng rơi chiếc lá
Bài hát buồn hoang trôi .

Những cánh cửa bên đường
Vội vàng đóng kín
Khô khốc mù sương
Nổi đau tái chín .

Đông đi màu nắng nhạt
Bầy thú hoang ngũ quên
Tôi cầm tay trên tay hẩng hụt
Chỉ còn em
mùa đông lặng tìm .

Em còn chạy quanh bên tôi
Giữ trong lòng bão tố
Con tim chết trôi
Vẻ lên khung trời nỗi nhớ.

Huy Uyên